Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Αίτημα χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ Λιβαδειάς


Σημαντική μισθολογική ενημέρωση / Απρ.2018


Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης 
Από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017. Στη μισθοδοσία Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές σε ΜΚ, των μονίμων εκπαιδευτικών που λόγω πλεονάζοντα χρόνου συμπλήρωσαν τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου, στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο & Μάρτιο και οι αλλαγές σε ΜΚ λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αύξηση κατά 2 ΜΚ). Συνεπώς από την 1η-1-2018 κάθε υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο οποίος συμπληρώνει 2 χρόνια στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο ανεβαίνει στο αμέσως επόμενο Μ.Κ., με συνέπεια ο βασικός μισθός του να αυξάνεται κατά 59 ευρώ το μήνα.

Προσωπική διαφορά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 για το μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούται ο υπάλληλος στις 31-12- 2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής  διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό (θέσης ευθύνης) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης ή τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι από τον Ιανουάριο του 2016 λαμβάνουν μεγάλα ποσά «προσωπικών διαφορών» λόγω της διαμόρφωσης των βασικών μισθών τους σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά στα οποία είχαν διαμορφωθεί την 31η-12- 2015, όποια αύξηση επέρχεται στους βασικούς μισθούς εξαιτίας του «ξεπαγώματος» της μισθολογικής εξέλιξης από την 1η-1-2018 δεν οδηγεί και σε αύξηση των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών, διότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η αύξηση του βασικού μισθού μειώνει απλώς ισόποσα την «προσωπική διαφορά» και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και προσωπικής διαφοράς) παραμένει αμετάβλητο. Ουσιαστικά, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων αυτών, οι συνολικές ακαθάριστες τακτικές αποδοχές παραμένουν ίδιες και μετά τις αυξήσεις των βασικών μισθών λόγω ωριμάνσεων (λόγω μισθολογικής εξέλιξης). Σε επίπεδο καθαρών αποδοχών (χρημάτων που εισπράττονται τελικά «στο χέρι») για τους υπαλλήλους των παραπάνω περιπτώσεων θα υπάρχει μείωση. Ο λόγος είναι ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η αύξηση του βασικού μισθού και η ισόποση μείωση της «προσωπικής διαφοράς» έχουν ως συνέπεια να αυξάνεται το τμήμα των συνολικών τακτικών αποδοχών επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές για κύρια, επικουρική σύνταξη, ΜΤΠΥ και υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, με την αύξηση του βασικού μισθού επέρχεται αύξηση στις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών η οποία μειώνει το ποσό των καθαρών αποδοχών που τελικά εισπράττει ο υπάλληλος. 

Παράδειγμα
 Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 29 έτη και 10 μήνες ο οποίος είχε καταταχθεί στο ΜΚ 15 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος 10 μήνες και από τη σύγκριση αποδοχών κατά την 31-12-2015 έχει προσωπική διαφορά ύψους 65€. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο ΜΚ (ΜΚ 16), από 1/3/2018. Η διαφορά του κλιμακίου που είναι 59€ θα μειώσει την προσωπική διαφορά σε 6€. Ο βασικός μισθός διαμορφώνεται από 1918€ σε 1977€ και αυτό συνεπάγεται αύξηση των κρατήσεων ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ, ΜΤΠΥ, ΕΦΚΑ κύριας σύνταξης , με αποτέλεσμα μείωση των καθαρών αποδοχών.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

87η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ, Αθήνα 23-25/6/2018


Η 87η Γενική Συνέλευση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23 μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο NOVOTEL στην Αθήνα. 

Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα γίνει από τη νομική υπηρεσία της Δ.Ο.Ε. την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα» / Πρόγραμμα εισηγήσεωνΟλόκληρο το Πρόγραμμα εισηγήσεων_3ου_Πανελληνίου_Συνεδρίου.pdf
Download File

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Εθελοντική αιμοδοσία ΣΕΠΕ Λιβαδειάς, 24-26/4/2018

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς 
διοργανώνει ανοικτή εθελοντική αιμοδοσία
στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 
(Τμήμα Αιμοδοσίας)
     Τρίτη  24/4/2018
    Τετάρτη 25/4/2018
  Πέμπτη  26/4/2018
    ώρες  08:30 έως 13:30
 Ενισχύστε την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας 

Η αιμοδοσία είναι κοινωνική προσφορά

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Το Δημοτικό Σχολείο Διστόμου στο 30ο πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι (2018)

Χώρος αγώνων - Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ αποτελέσματα με ενθαρρυντικές προοπτικές πέτυχε η τριμελής Ομάδα Σκακιού του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ που πήρε μέρος στα Πανελλήνια Ομαδικά και Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών-τριών 2018 που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου και την Πνευματική Στέγη Περιστερίου.
Το Δημοτικό Σχολείο Διστόμου εκπροσώπησαν οι μαθητές ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ και ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ. Επικεφαλής ήταν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου  Ιωάννης Γαμβρίλης και μαζί του ο γονέας Δημήτριος Κοτρόγιαννος.


Συνολικά στους αγώνες που έγιναν το 3ήμερο 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου, στο Περιστέρι, συμμετείχαν 100 ομάδες Σχολείων και περίπου 1.500 μαθητές όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης. Στους προκριματικούς μαθητικούς αγώνες σκακιού που έγιναν ανά Περιφέρεια σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι έλαβαν μέρος περίπου 15.000 παιδιά! 
Οι αγώνες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε συμμετοχές ακόμα και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέσα από αυτούς θα βγουν οι μελλοντικοί Πρωταθλητές που θα στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες του Ελληνικού Σκακιού. Συμμετείχαν 1409 μαθητές-τριες σε όλες τις τάξεις των ατομικών πρωταθλημάτων και 95 μαθητές-τριες στο ανοιχτό κύπελλο.

Αναλυτικά οι συμμετοχές ανά τάξη: 
Νήπια 61
Α΄ Δημοτικού 134 – Β΄Δημοτικού 203 – Γ΄Δημοτικού 202 - Δ΄ Δημοτικού 211 - Ε΄ Δημοτικού 182 - ΣΤ΄ Δημοτικού 169
Α΄ Γυμνασίου 80 - Β΄ Γυμνασίου 68 - Γ΄ Γυμνασίου 49 - Λύκειο 50 
Ανοιχτό Α-Β-Γ Δημοτικού 43
Ανοιχτό Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού 33
Ανοιχτό Γυμνάσιο - Λύκειο 19

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Πιλοτική υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στα νηπιαγωγεία του Δήμου Λεβαδέων (σχολ. έτος 2018 – 2019)

Συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Λεβαδέων με πρόεδρο τον Δ/ντη Α/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Μιχάλη Γιαννιό και μέλη τη Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου και την Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς κ. Παρασκευή Λαφαζάνη και αποφάσισε την ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το σχολικό έτος 2018 – 2019.