Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Να αποσυρθεί τώρα η πραξικοπηματική εγκύκλιος για τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον καθορισμό των λειτουργικών κενών με βάση τις Υ.Α. που διαλύουν το δημόσιο σχολείο--ΔΟΕ

   Η σχολική χρονιά που αρχίζει το Σεπτέμβριο αποτελεί μεγάλο επικοινωνιακό και μόνο στοίχημα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
   Έτσι παρά το γεγονός ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τη δημόσια παιδεία και ειδικά αυτά που αφορούν την πρόσληψη αναπληρωτών μειώνονται διαρκώς, όλες οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας επικεντρώνονται στην κάλυψη των κενών στα σχολεία με την έναρξη των μαθημάτων. Πέρα από το επικοινωνιακό τρυκ ότι όλες οι δηλώσεις έχουν ως αναφορά μόνο το βασικό ωράριο και όχι το ολοήμερο, η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να κάνει την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς να ξεχάσουν ότι η προσπάθεια ομαλής  έναρξης στηρίζεται αποκλειστικά στην «αναμόρφωση» του ωρολογίου προγράμματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία ως μοναδικό στόχο είχε και έχει τη δραστική εξοικονόμηση ωρών των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών ώστε να ελαχιστοποιηθούν, όσο είναι δυνατό, οι ανάγκες σε προσλήψεις εκπαιδευτικών. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έγιναν ορατά με το ιστορικά χαμηλό αρνητικό ρεκόρ στην ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών.

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

ΔΠΕ Βοιωτίας -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ — «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες» και «Υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδoυ ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ »

Α) «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες»
Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 70 που υπηρετούν στα σχολεία του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας όπου προέκυψαν υπεραριθμίες  και αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση θετική ή αρνητική από την Πέμπτη18/8/2016 μέχρι την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 11.00π.μ. . Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές και με τηλεομοιοτυπία 2261350392 με επιβεβαίωση στο2261350393.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ 70

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Χωρίς οργανική – οριστική τοποθέτηση 2.154 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Π.Ε. με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς
Πεσόντων Μαχητών 15
                           32100  Λιβαδειά
Ιστολόγιο: http://sepelivadeias.blogspot.gr  
Επικοινωνία: 6948.960037
syleplivadias@gmail.com

Λιβαδειά,  16/08/2016


Χωρίς οργανική – οριστική τοποθέτηση 2.154 εκπαιδευτικοί
ειδικοτήτων της Π.Ε. με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας

          Μετά την ολοκλήρωση των φετινών υπηρεσιακών μεταβολών της Π.Ε., 2.154 εκπαιδευτικοί νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων (Γαλλικών, Γερμανικών, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Θεατρικής Αγωγής) παραμένουν χωρίς οργανική – οριστική τοποθέτηση με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
 Αποτελεί πρωτόγνωρο γεγονός στην Δημόσια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί να στερούνται το δικαίωμα των υπηρεσιακών μεταβολών (μετάθεση, οργανική – οριστική τοποθέτηση) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά !!  
Σε κάθε περίπτωση, με τέτοιες πολιτικές δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και υποβαθμίζονται τα μαθήματα ειδικοτήτων στην Π.Ε.
 Όλοι γνωρίζουμε ότι η οργανική - οριστική τοποθέτηση συμβάλλει στην εργασιακή ασφάλεια  των εκπαιδευτικών και προάγει - υπέρ των μαθητών -  το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο, καθώς διασφαλίζει τη συνέχισή του με ευνοϊκότερες συνθήκες, αφού αποτρέπει τη διαρκή αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στα Δημοτικά Σχολεία.

ΚΑΛΟΥΜΕ
(α) το Υπουργείο Παιδείας να αποκαταστήσει άμεσα τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Π.Ε.
(β) το Δ.Σ. της ΔΟΕ να αναλάβει τις απαιτούμενες συνδικαλιστικές και νομικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των νόμιμων εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

« Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. των εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11,ΠΕ06 και ΠΕ16, δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. και ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Από τη Δ/νση Π.Ε.Βοιωτίας σας γνωστοποιούμε την εξής ανακοίνωση:
Α) Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16,για το διδακτικό έτος 2016-2017  έως και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 και ώρα 12 μ.
Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και αποφασίσουν  να την ανακαλέσουν,να το γνωστοποιήσουν στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε Βοιωτίας με υπεύθυνη δήλωση.
Β) Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία ,καλούνται επίσης οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων που ήρθαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας από απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε όποια σχολική μονάδα επιθυμούν και μέχρι 20 προτιμήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Βοιωτίας από προηγούμενα έτη,θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά  που θα τους γνωστοποιηθούν μετά τις 17 Αυγούστου 2016.

Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 19,ΠΕ20 και ΠΕ05 θα δοθούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
Γ) Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Βοιωτίας θα συνεδριάσει στις 17 Αυγούστου 2016 για να συντάξει τους πίνακες με τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ανά σχολική μονάδα και θα καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, που θα διαπιστωθεί υπεριθμία, να δηλώσουν εντός 3 ημερών, αν επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με το αρθ.14 του ΠΔ 50/1996.
Οι αιτήσεις απόσπασης και οι δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης θα γίνουν δεκτές και με τηλεομοιοτυπία στο 2261350392, με επιβεβαίωση στο 2261350393.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2016-2017 -- Υπουργείο Παιδείας
28 & 29-07-2016  
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Καλοκαιρινές ευχές για καλές διακοπές !!

Απόφαση της 85ης Γ.Σ. της ΔΟΕ για το πρόγραμμα δράσης


Από την απόφαση της 85ης Γ.Σ. της ΔΟΕ για το πρόγραμμα δράσης :
 
" Την κήρυξη αποφασιστικού αγώνα διάρκειας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Ως πρώτο βήμα την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων η οποία σηματοδοτεί το ξεκίνημα αυτού του αγώνα. 

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με κυρίαρχα αιτήματα, την άμεση πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση – καμία απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν φέτος στην εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).

Το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε κύκλο Γενικών Συνελεύσεων των συλλόγων σε όλη τη χώρα (και Ολομέλεια Προέδρων) στις οποίες εισηγούμαστε την πραγματοποίηση απεργιακών αγωνιστικών κινητοποιήσεων διάρκειας με επαναλαμβανόμενη μορφή (3ήμερες – 5ήμερες).

Πραγματοποιούμε παραστάσεις  - συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις συνεδριάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε. αλλά και στις κοινές συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για να ακυρώσουμε την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και συνολικά των αντιεκπαιδευτικών μέτρων της κυβέρνησης."
 
 

Ο Προκρούστης της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση ΔΟΕ: Μηδενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών - Αυτό είναι το ενιαίο σχολείο της κυβέρνησης


 
Θέμα: Μηδενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το ενιαίο σχολείο της κυβέρνησης.

Ο τραγικά ελάχιστος αριθμός μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 4-7-2016, το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί το πρώτο σαφές δείγμα της πολιτικής που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η κυβέρνηση.
Το 8,58% ως ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 50 ετών. Τα πραγματικά κενά που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η βάση για την πραγματοποίηση ή όχι των μεταθέσεων αντικαταστάθηκαν, ως κριτήριο, από τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών.  Το 91,22% των συναδέλφων μας που κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης παίρνει το μήνυμα πως σε καιρούς άγριας οικονομικής αφαίμαξης των εργαζομένων δεν μπορεί να πλησιάσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ακόμα και αν υπάρχουν πραγματικά κενά.
Οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών έγιναν αυθαίρετα, με μοναδικό κριτήριο την προσπάθεια να κρυφτούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό αφού σε πολλές περιπτώσεις οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκτιμούν ότι υπάρχουν «πλεονάσματα» εκπαιδευτικών ακόμα κι εκεί που οι Διευθύνσεις εκτιμούσαν ότι υπάρχουν ελλείμματα, μετά και από τις παρεμβάσεις της Δ.Ο.Ε. και των Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, στην εκτίμησή του ότι το σχ. έτος 2016 – 2017 θα χαρακτηρίζεται από την αποψίλωση του δημόσιου σχολείου, τις μετακινήσεις μόνιμων και τις οριστικές απολύσεις χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Άλλος δρόμος πέρα από τον αγώνα ενάντια στο σχολείο της φτώχιας και της μιζέριας που φέρνει η κυβέρνηση για τη νέα χρονιά δεν υπάρχει.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. στο πλαίσιο των αποφάσεων της 85ης Γ.Σ. του Κλάδου να δώσουν δυναμικό παρόν στις συγκεντρώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις και Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων που θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της νέας χρονιάς.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ

Φέτος το χαμηλότερο ποσοστό μεταθέσεων (8.78%) στα εκπαιδευτικά χρονικά !!

 
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις γενικές μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.056. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν μόνο 356, ποσοστό 8.78%  -  το πιο χαμηλό ποσοστό στα εκπαιδευτικά χρονικά !!
 
Τα 2.758 οργανικά κενά δασκάλων που δόθηκαν από τα ΠΥΣΠΕ  μετατράπηκαν σε 980 κενά από την εκτίμηση των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπ/σης,  δηλαδή 1.778 κενά δασκάλων αφαιρέθηκαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΥΣΠΕ: Ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης για τις μεταθέσεις

Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  ΚΥΣΠΕ
 ΔΗΜ. ΜΠΡΑΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ
 
Ως αιρετοί εκπρόσωποί σας στο ΚΥΣΠΕ αισθανόμαστε την ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση να καταγγείλουμε σε ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο τη στάση του προέδρου του ΚΥΣΠΕ, ο οποίος αρνήθηκε σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του συμβουλίου για τις μεταθέσεις, να χορηγήσει στους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου το ηλεκτρονικό αρχείο με τα ονόματα των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών, επικαλούμενος ότι «δεν έχει τέτοια εντολή», στερώντας έτσι από χιλιάδες συναδέλφους μας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των μεταθέσεων του 2016.
Επισημαίνουμε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις παραδιδόταν, ανελλιπώς, στους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ, εδώ και πέντε χρόνια, από τους εκάστοτε προέδρους του συμβουλίου, και δημοσιοποιούνταν άμεσα - μετά τη λήξη του συμβουλίου - στο πλαίσιο της διαφάνειας και της άμεσης ενημέρωσης των συναδέλφων.
Επειδή θεωρούμε ότι τα ζητήματα της διαφάνειας και της άμεσης ενημέρωσης των συναδέλφων είναι πολύ σημαντικά και επειδή κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί και κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να παρέμβει άμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να επιληφθεί του θέματος και να δώσει λύση.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΜΕ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16-6-2016 στη Λαμία, κοινή συνάντηση των ΕΛΜΕ και  Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, προκειμένου να του εκθέσουμε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κόσμος και τα σχολεία της περιοχής, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης αντιλαϊκής πολιτικής των αλλεπάλληλων μνημονίων.
            Εστιάσαμε την προσοχή μας
·        στην αυξανόμενη υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης που καταδικάζει τα σχολεία να λειτουργούν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικού προσωπικού
·        στην πλήρη εναντίωσή μας με οποιαδήποτε σκέψη συρρίκνωσης έστω και μίας σχολικής μονάδας, αλλά και των τομέων στα ΕΠΑΛ
·        στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τους διορισμούς, την οργανικότητα και τις υπηρεσιακές μεταβολές
·        στο σοβαρότατο ζήτημα που έχει ανακύψει από την αναδρομική επιστροφή της προσωπικής διαφοράς που ζητείται από τους αναπληρωτές λόγω λανθασμένης κατάταξής τους στα μισθολογικά κλιμάκια, που απειλεί να εξανεμίσει τον τελευταίο τους μισθό.
·        στην έλλειψη διαφάνειας στην λειτουργία των Υπηρεσιακών συμβουλίων

Τονίσαμε ότι μετά την ψήφιση του πρόσφατου μνημονίου που ακολουθήθηκε από ασφαλιστικό-φορολογικό, αλλά και τις αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βρισκόμαστε μπροστά στην «εξαφάνιση» χιλιάδων κενών με τη μέθοδο της… ελάφρυνσης του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου στα γυμνάσια, της.. ελάφρυνσης των ΕΠΑΛ από ειδικότητες και με τη μέθοδο των σχεδόν απαγορευτικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία πολλών κλασσικών και ολοήμερων τμημάτων νηπιαγωγείων και ολοήμερων δημοτικών, που για μας μεταφράζεται σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων, αλλά και απώλεια οργανικών θέσεων και υπεραριθμίες των μόνιμων συναδέλφων. Παράλληλα ζητήσαμε την απόσυρση των σχετικών διατάξεων που αφορούν τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.
Το κλίμα που εισπράξαμε ήταν δυστυχώς απογοητευτικό! Στα περισσότερα ζητήματα δεν πήραμε απαντήσεις εκτός από την υπόσχεση ότι οι προβληματισμοί μας θα μεταφερθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην πολιτική ηγεσία! Το μοναδικό ζήτημα το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ως θετικό ήταν η επανάληψη της δέσμευσης του Περιφ/κού Δ/ντή ότι δε θα κλείσει-συγχωνεύσει καμία σχολική μονάδα στην ευαίσθητη περιοχή της Ευρυτανίας, αλλά και σε ολόκληρη τη Στερεά. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι τον προσεχή Οκτώβρη θα ζητήσει από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε νέο χωροταξικό των γυμνασίων, με δίκαιη κατανομή του μαθητικού δυναμικού των σχολείων ώστε να μην γιγαντώνονται σχολικές μονάδες στην ίδια περιοχή τη στιγμή που άλλες κινδυνεύουν από συρρίκνωση.
Δυστυχώς, όμως, πήραμε και απαντήσεις τις οποίες θεωρούμε εξαιρετικά αρνητικές για την περιοχή μας και δείγμα γραφής για ό,τι θα επιχειρηθεί πανελλαδικά:
·        Όταν προσπαθήσαμε να αποσπάσουμε δέσμευση ότι οι υπεραριθμίες που θα δημιουργηθούν ως συνέπεια της συρρίκνωσης ωραρίου στα γυμνάσια, τομέων στα ΕΠΑΛ και νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, δεν θα αντιμετωπιστούν με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκτός ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ, ο Περιφερειακός δήλωσε ότι αν και με πόνο ψυχής ίσως αναγκαστεί να υπογράψει μετακινήσεις… αν είναι για το καλό των σχολείων! Αυτό που αντιληφθήκαμε δε είναι πως όλα είναι ανοιχτά: εντός ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ (ίσως και ακόμα παραπέρα;)
·        Στο ζήτημα των προϋποθέσεων που θέτει η εγκύκλιος για τη λειτουργία των ολοημέρων, που είναι προκλητικές σε μια περίοδο που οργιάζει η ανεργία, η υποαπασχόληση και η μαύρη εργασία, ο Περιφερειακός ακολούθησε τη «σκληρή γραμμή» λέγοντας ότι είναι παράνομο να… ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ αιτήσεις από όσους γονείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, άσχετα από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων (της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας εν προκειμένω). Εξάλλου δεν έχουμε συνδιοίκηση…
·        Δεν βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας η σύσταση των  2154 οργανικών θέσεων  εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ (Πληροφορικής, Γαλλικών, Γερμανικών, Θεατρικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών).  Έτσι, υποβαθμίζονται τα μαθήματα ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπ/ση, δημιουργείται κλίμα εργασιακής αβεβαιότητας των εκπαιδευτικών και εμπεδώνεται η εικόνα ενός αναξιόπιστου Υπουργείο Παιδείας στις ίδιες τις διακηρύξεις  του.  
Είναι πράγματι λυπηρό, είναι κατάντια… πρώτη φορά Αριστερά, είναι και ότι πιο σκληρό θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Το ζήτημα, όμως, είναι το εκπαιδευτικό κίνημα να μη μείνει στο σχολιασμό της κατάστασης και στους χαρακτηρισμούς, να μην υιοθετήσει τη λογική της εξαπατημένης κορασίδας. Το ζήτημα είναι να οργιστεί και να βροντοφωνάξει:
 ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΛΛΗ ΦΤΗΝΕΙΑ, ΑΛΛΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!
Τα εκπαιδευτικά σωματεία της Στερεάς Ελλάδας που υπογράφουμε παρακάτω, δεσμευόμαστε ότι θα αναλάβουμε κοινή δράση και συντονισμένους αγώνες, σε επίπεδο Περιφέρειας και Πανελλαδικά ώστε να μετατραπεί η αγανάκτηση σε οργή και η οργή σε ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ ΑΓΩΝΑ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!
ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Συζήτηση για τα προβλήματα της Εκπαίδευσης - STAR Κεντρικής Ελλάδας 16/6/2016 (video)

Μετά την κοινή παράσταση διαμαρτυρίας Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε. και ΕΛΜΕ Στερεάς Ελλάδας στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την αντι-εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, το STAR Κεντρικής Ελλάδας (16/6/2016) φιλοξένησε στο δελτίο ειδήσεων εκπροσώπους των εκπαιδευτικών για συζήτηση. Για να δείτε το video πατήστε στην εικόνα.

http://dai.ly/x4gw1mv?start=2580

 

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, 16/6/2016 (video) 

Καινοτόμα Προγράμματα και Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας που υλοποιήθηκαν στην Ευέλικτη Ζώνη κατά το Σχ. Έτος 2015-6


'' Δ Ι Δ - Α Σ Κ Ω " < ασκώ το δίδειν >: ΠΡΟΣΚΛΗΣEIΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA HMEΡΙΔΑΣ KAI ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ...

'' Δ Ι Δ - Α Σ Κ Ω " < ασκώ το δίδειν >: ΠΡΟΣΚΛΗΣEIΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA HMEΡΙΔΑΣ KAI ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ...